Jogosítvány adatlap

Jogosítvány adatlap

Letölthető pdf

JELENTKEZÉSI LAP

gépjárművezetői egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatra

Név:______________________Szül.helye:_____________ideje:____________

Vezetői engedélyének száma:______________________________________________

Szem.ig.szám:____________________________________________________

Állandó lakóhelye:________________________________________________

Ideiglenes lakóhelye:_______________________________________________________

Munkahelye és címe:______________________________________________________

Foglalkozása:______________________Iskolai végzettsége:_____________________

 

1. csoportba kéri                                                 2. csoportba kéri

 

Munkahelyén üzemorvosi rendelés _____________________________________ van - nincs

Vizsgálták-e egy éven belül?___________________________________________igen – nem

Utolsó vizsgálata óta volt-e beteg, sérült-e?­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________  igen – nem

Volt-e katona : igen – nem. Ha nem, miért nem :­­­­­­­­­­­­­___________________________­­­­_________

Hány éves korában kapta első vezetői engedélyét:___________________________________

Sportol-e: igen – nem     Sérülése volt-e: igen – nem

Kezelték-e kórházban?______________________________________________­­­__igen – nem

Tud-e veleszületett betegségéről? ­­­­­­­­­­­­­________________________________________________

Tud-e szerzett betegségéről vagy egészségkárosodásról?______________________________

Gyógyszert szed-e? __________________________    nem;  alkalomszerűen;  rendszeresen

Altatót, nyugtatót szed-e?  _______________________nem;  alkalomszerűen;  rendszeresen

Előfordult-e tartós szédülése? ­­­­­­­­___________________________________________________

Előfordult-e eszméletvesztése?__________________________________________________

Jó látása van-e?______________________________________________________________

Visel-e szemüveget?_________________________________ állandóan; távolra; olvasáshoz

Előfordult-e látásának elhomályosulása?___________________________________________

Részesült-e alkoholelvonó kezelésben?____________________________________________

Idézett-e elő személyi sérüléssel járó balesetet?_____________________________________

Egyéb közölnivalója?__________________________________________________________

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

 

_______________________________,­­­_________ év ______________ hó ___________ nap

 

                                                                                     _________________________________

                                                                                                      Kérelmező aláírása

2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/c
06-28/501-033