Gyermekterápia

A kapcsolatfelvételt a szülő kezdeményezi, leginkább telefonon, mely során időpont egyeztetünk.

Az első találkozáskor egy kötetlen beszélgetésre kerül sor a szülő(k)vel, amely során kirajzolódik egy elsődleges kép a probléma természetéről és a segítségkérés irányáról.

Majd 3-4 alkalommal való találkozás ad lehetőséget arra, hogy a gyermek életkorától függően spon-tán illetve irányított tevékenységek ( játék, rajz, festés, tesztek, kérdőívek,beszélgetés…) által a gyermeket megismerjem, a problémát feltárjam.

Majd ezt követően kerül sor az első konzultációra, visszajelző beszélgetésre a szülő(k) és a szakember között, ami tulajdonképpen egy közös gondolkodás a gyermekről,  felszínre került információkról és a megtapasztalt viselkedésről, érzésekről. Ez alkalom végén történik meg - amennyiben szük-séges – a „terápiás szerződéskötés”, amely a segítségnyújtás módját, annak időbeli kereteit, szabá-lyait rögzíti és meghatározza a közös munka célját.

A terápia során általában heti egy alkalommal találkozunk a gyermekkel; a terápiás folyamat alatt a szülővel többször is konzultálunk, ahogyan erre szükség illetve igény van.

Előfordulhat, különösen kisebb gyermeknél, hogy a hozott probléma inkább a szülővel/szülőkkel történő néhány konzultációs órát kíván a gyermek terápiája nélkül. A konzultációk során a gyer-mekkel kapcsolatos nehézségekre fókuszálva történik a probléma feltárás és a megoldáshoz vezető út áttekintése.

 

Gyermekkori problémák:

 

 • alvással , evéssel kapcsolatos nehézségek
 • beszédhez kapcsolódó tünetek
 • szobatisztaság körüli problémák
 • magatartási problémák
 • Óvoda, iskolakezdési problémák
 • iskolakészültségi, fejlettségi problémák

 

Nevelési kérdések:

 

 • határállítási, irányítási nehézségek
 • testvér-születés
 • kamaszkori nehézségek

 

Iskolai gondok:

 

 • Tanulási nehézségek, részképesség-zavarok feltárása 
 • Beilleszkedési nehézségek
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/c
06-28/470-840, 4-es mellék