Foglalkozás egészségügyi kategóriák

Foglalkozás egészségügyi kategóriák A,B,C,D

A törvényben előírtak szerint az egyes kategóriákba a következő munkavállalók tartoznak:


"A" kategória 

 

  • A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át 
  • A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal,  állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak,  a vasúti, a légi és vízi közlekedésben dolgozó munkavállalók.


"B" kategória 

 

  • Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása 
  • Azok, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át 


"C" kategória 

 

  • Az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei, 
  • Valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át. 

 

"D" kategória 

 

  • A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók 
  • "A", "B" és "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/c
06-28/501-033