Hírek, aktualitások

Beutaló nélkül igénybe vehető ellátások

Vonatkozó jogszabályok:

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 13. §, és
- a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet - 2. §
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről - 94. §
- 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

A jogszabályok egyértelmű eligazítást adnak abban a kérdésben, hogy melyik rendelést kereshetjük fel orvosi beutaló nélkül, illetve, hogy melyekhez szükséges orvosi beutaló. Általában az általános ellátást nyújtó szakrendelések többsége beutaló nélkül is felkereshető, elsősorban azok, amelyek olyan ellátást nyújtanak, amelynek szükségességét a beteg saját maga nagy biztonsággal meg tudja állapítani, tehát, amelyek esetében a szakmailag járatlan, laikus beteg is meg tudja ítélni, hogy tünetei, panaszai, kérdései mely szakorvosi szakterületre tartoznak.

Ugyancsak a beutaló nélkül igénybe vehető ellátások közé tartoznak azok, amelyek a szokásosnál is szigorúbb orvosi titoktartást igényelnek, a beteg szívesebben veszi, ha választott orvosával kell csak megbeszélnie az ügyet.

Nem kell beutaló az alapellátás orvosainak felkereséséhez, így első sorban a háziorvos és a házi gyermekorvos felkereséséhez. Nemcsak beutalás nem szükséges az alapellátó orvoshoz, hanem őket érinti legegyértelműbben a szabad orvosválasztás joga.

A háziorvos (házi gyermekorvos) lesz az, aki a beutalóhoz kötött ellátásokra a beutalót leggyakrabban adja. Ha tehát olyan háziorvost választunk, akiben megbízunk, aki valóban nyomon követi egészségi állapotunkat, akkor a beutalás során is nyugodtak lehetünk abban, hogy jó helyre irányít.

Különleges ellátást igényel az azonnali veszélyhelyzet, rosszullét. A törvény mondja ki, hogy nem szükséges beutaló, amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja.

Azonnali ellátást - beutaló nélküli ellátást - lehet igénybe venni a következő szolgáltatóknál:
- Az alapellátási ügyeleti szolgálat (háziorvosi ügyelet, központi alapellátási ügyelet),
- Sürgősségi betegellátó szolgálat, sürgősségi betegellátó osztályok,
- Sürgősségi ügyeleti szolgálatot, felvételes ügyeleti szolgálatot ellátó rendelések, kórházi osztályok,
- Mentőszolgálat.
- Fogászati ügyelet

Az azonnali ellátásba a következők tartoznak:
- személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,
- ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn,
- heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetekben, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet,
- szülészeti esemény,
- ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel,
- heveny tudatzavar esetén,
- veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja esetén.

Nemcsak beutaló nem szükséges az ilyen esetekben, hanem bárki jogosult a mentés kezdeményezésére, illetve a beteg azonnali orvoshoz szállítására.

Ezeken az ellátásokon kívül a szakellátás egyes intézményei is beutaló nélkül kereshetők fel. Ide tartozik a gondozóintézeti ellátások:
- az ideggondozó, ( a szakma és a jogszabályok egy része ma már pszichiátriai gondozókról szól és a lelki megbetegedések ellátása is ide tartozik)
- a bőr- és nemibeteg-gondozó,
- a tüdőgondozó, (a tüdőszűrő állomások is igénybe vehetők beutaló nélkül, nem kell kivárni a betegeknek a tüdőszűrési behívót)
- az onkológiai gondozó
- addiktológiai gondozó (hagyományosan az alkoholbetegek ellátása zajlott itt, de a már a kábítószer és kóros gyógyszerfüggőség is egyre nagyobb teret nyer az intézetek munkájában)
A szakorvosi rendelések közül a biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni
- bőrgyógyászati,
- fül-, orr-, gégészeti,
- nőgyógyászati,
- általános sebészeti és baleseti sebészeti,
- szemészeti,
- onkológiai,
- urológiai,
- pszichiátriai szakellátást.
A fogorvosi járóbeteg ellátáshoz ugyancsak nem szükséges beutaló, de a szájsebészeti fekvőbeteg osztályos felvételhez, a fogászati röntgenhez, a más betegség miatti fogászati góckutatáshoz - természetesen - szükséges
.

Speciális rendelkezések
- A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi szolgáltatót.
- A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt.

A kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén részleges térítési díjat kell fizetni, amelynek összege a következő táblázatban szerepel. A rendelő, illetve a kórház dönti el, hogy ezt az összeget befizetteti-e betegeivel, vagy egyszerűen tudomásul veszi, hogy azok nem a szakmailag indokolt rendben jelennek meg az intézményben. Az ellátás egyéb költségeit ilyenkor is a társadalombiztosítás fizeti meg az intézménynek.

1. járóbeteg-szakellátás esetén 2000 Ft
2. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén
a) aktív minősítésű osztályon
aa) a felvételre jelentkezéskor 4000 Ft
ab) az ellátás időtartamára naponta 1000 Ft
ac) az ellátás 31. napjától naponta 500 Ft
b) krónikus minősítésű osztályon
ba) a felvételre jelentkezéskor 4000 Ft
bb) az ellátás időtartamára naponta 600 Ft
bc) az ellátás 31. napjától naponta 400 Ft
c) ápolási osztályon
ca) a felvételre jelentkezéskor 4000 Ft
cb) az ellátás időtartamára naponta 1000 Ft

A beutaló nélküli igénybevétel lehetősége azonban nem jelenti azt, hogy a beteg ne tájékoztassa háziorvosát vagy kezelőorvosát az igénybe vett ellátásról, illetve annak eredményéről, hiszen ezek jelentősen befolyásolhatják az egyéb betegségével kapcsolatos kezeléseket is.

2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/c
06-28/501-033